Vyhlásenie o používaní cookies

Tieto webové stránky ukladajú v súlade so zákonmi na vaše zariadenia súbory, všeobecne nazývané cookies.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívenej webovej stránky stránky pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali, takže tieto údaje nemusíte zadávať opakovane. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nemožno použiť pre zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

Aké cookies používame?

Používame cookies napríklad pre zachovanie prepnutie zobrazenie z mobilných zariadení do PC verzie webu, pre zachovanie vašich preferencií pri prezeraní týchto webových stránok, informáciu o zvolenom jazyku alebo mene apod. Podrobnejšie informácie získate na uvedenom kontakte prevádzkovateľa webu.

Ďalej používame cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti). Tieto cookies môžu byť využité pre reklamné účely formou remarketingu na spriatelených weboch týchto spoločností pod. Tieto cookies sú riadené tretími stranami a nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto dát.

Nevyhnutné súbory cookies

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre prevádzku našich služieb a nie je možné ich vypnúť. Obvykle sa nastavujú iba v reakcii na vaše akcie, ako je napríklad vytvorenie účtu alebo uloženie zoznamu prianí na neskôr.

Analytické súbory cookies

Tieto súbory cookies nám umožňujú počítať návštevy a prevádzku, aby sme mali prehľad o tom, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a ako sa na našom webe návštevníci pohybujú. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookies zhromažďujú, sú agregované, a teda anonymné.

Používame tieto cookies:

  • Google Analytics (tretia strana) - určené na sledovanie prevádzky na webových stránkach a vyhodnocovanie dát z návštevnosti.
  • Google Tag Manager (tretia strana) - určené na sledovanie prevádzky na webových stránkach a vyhodnocovanie dát z návštevnosti.

Marketingové súbory cookies

Keď prijmete marketingové súbory cookies, dávate nám súhlas umiestniť do vášho zariadenia súbory cookies, ktoré vám poskytnú relevantný obsah zodpovedajúci vašim záujmom. Tieto súbory cookies môžu byť nastavené nami alebo našimi reklamnými partnermi prostredníctvom našich stránok. Ich účelom je vytvoriť profil vašich záujmov a zobrazovať vám relevantný obsah na našich webových stránkach aj na webových stránkach tretích strán.

Používame tieto cookies:

  • Google ADS (tretia strana) - určené pre reklamné kampane s identifikáciou záujmu o konkrétne produkty.
  • Sklik (tretia strana) - určené pre reklamné kampane s identifikáciou záujmu o konkrétne produkty.
  • Facebook (tretia strana) - určené pre reklamné kampane s identifikáciou záujmu o konkrétne produkty.
  • Glami PIXEL (tretia strana) - určené pre reklamné kampane s identifikáciou záujmu o konkrétne produkty.

Súhlas s ukladaním cookies

Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastaveniach svojho webového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách:

Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov  - Cookies

BEPON Retail SK s.r.o., Tichá 45, 811 02  Bratislava,  IČO: 45 259 593 (ďalej len “BEPON Retail SK“ alebo „prevádzkovateľ“)  ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač uloží alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač, notebook alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite, pre účely uloženia určitých informácii alebo obrazových súborov, akými sú napr. pixely. Keď nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie o vašich cookies už uložené. Cookies sú odovzdané buď našej webovej stránke („vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria („externé cookies“ alebo „cookies tretej strany“). V prípade, ak našu webovú stránku navštívite z iného zariadenia ako zariadenia, na ktorom ste už cookies nastavili alebo v prípade, ak nastane zmena v procese spracúvania cookies (napr. úprava lehoty, atď.) budete opätovne požiadaný o nastavenie vašich cookies na našej webovej stránke t. j. napríklad poskytnutie vášho súhlasu a/alebo nastavenie vašich preferencií. 

Cookies spracúvame na rôzne účely, ale primárne ich používame na to, aby sme vám boli schopní našu webovú stránku optimálnym spôsobom zobraziť, zabezpečiť riadne funkcionality našej webovej stránky v súlade s vašimi preferenciami.

V prípade iných ako hore uvedených účelov budú vaše cookies ukladané iba s vaším súhlasom, prípadne na základe zákona.

Z pohľadu ochrany OÚ je dôležité posúdiť, aké údaje sú v konkrétnom súbore cookie obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou údajov zapísaných v súbore cookie akýkoľvek identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webového prehliadača, bude nutné takéto cookie považovať za OÚ v zmysle článku 4 ods. 1 GDPR.

O súhlas s používaním cookies vás žiadame prostredníctvom našej cookie lišty SÚHLASÍM (znamená povoliť všetky cookies), ktorej spravovanie a zrozumiteľnosť sme sa snažili prispôsobiť používateľom našej webovej stránky. Na úvodnej strane cookies lišty (prvá vrstva) vám poskytujeme stručné a základné informácie k spracúvaniu cookies na našej webovej stránke. Sú vám ponúknuté možnosti spravovania zberu cookies. V prípade, ak si neželáte, aby sme o Vás spracúvali iné ako nevyhnutné cookies kliknite na tlačidlo NESÚHLASÍM.

Ak si však neželáte, aby došlo k používaniu všetkých cookies na našej webovej stránke, máte možnosť kliknúť na tlačidlo NASTAVIŤ, ktoré vás presunie do druhej vrstvy našej cookie lišty. V rámci druhej vrstvy je možné oboznámiť sa s druhmi účelov a zvoliť si len tie účely na ktoré nám súhlas udelíte, alebo jedným tlačidlom PRIJAŤ VŠETKY udeliť súhlas na všetky cookies nachádzajúce sa na našej webovej stránke, alebo stlačiť ULOŽIŤ ZVOLENÉ a potvrdíte a uložíte svoj výber. Máte tak isto právo v prípade partnerov/tretích strán sa rozhodnúť s ktorými tretími stranami súhlasíte resp. nesúhlasíte. Veríme, že takýto manažment preferencií je pre každého používateľa našej webovej stránky vyhovujúci.

Cookie lištu si viete kedykoľvek vyvolať a to nasledujúcim postupom: v pätičke webovej stránky sa nachádza tlačidlo Nastavenie cookies, ktoré keď stlačíte viete si nastaviť svoje súhlasy. 

Súhlas môžete tiež zrušiť tým, že v nastavení Vášho internetového prehliadača zmažete príslušné cookie. Alebo je tu možnosť zmazať Vaše cookies, a to na stránke  http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby. V oboch prípadoch však keď prídete na našu stránku vyskočí Vám cookie lišta, aby ste si nastavili cookies priamo na našej stránke a udelili/neudelili nám súhlas s ich spracúvaním.

Podľa druhu vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len ““) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Kategória dotknutých osôb

Doba spracúvania OÚ

Príjemcovia alebo kategória príjemcov

NEVYHNUTNÉ COOKIES

 

Účelom spracúvania je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje používateľ webovej stránky

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – Zákonná povinnosť zákon č. 452/2021 Z. z.

 

 

Návštevníci webových stránok/užívatelia

Lehota je upravená pri konkrétnej cookie. Ak kliknete na tlačidlo Nastavenie na prvej vrstve cookie lišty, dostanete do druhej časti kde ak kliknete na konkrétny druh cookies napr. nevyhnutné máte popis jednotlivej cookies a lehotu.

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky

FUNKČNÉ COOKIES

 

Účelom spracúvania je zapamätať si preferencie používateľa webovej stránky ako napríklad jazykové nastavenia, užívateľské meno a podobne.

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

 

Návštevníci webových stránok/užívatelia

Lehota je upravená pri konkrétnej cookie. Ak kliknete na tlačidlo Nastavenie na prvej vrstve cookie lišty, dostanete do druhej časti kde ak kliknete na konkrétny druh cookies napr. nevyhnutné máte popis jednotlivej cookies a lehotu.

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky

ANALYTICKÉ COOKIES

 

Pozn. analytické cookies umožňujú prevádzkovateľovi rozpoznať a spočítať počet používateľov a získať informácie o tom, ako sa webová stránka používa (napr. ktoré stránky najčastejšie otvára používateľ a či používateľ od niektorých stránok dostáva chybové hlásenia). To prevádzkovateľovi pomáha zlepšiť spôsob, akým funguje jej webová stránka, napríklad tým, že používateľ môže ľahko nájsť to, čo hľadá.

 

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

Návštevníci webových stránok/užívatelia

Lehota je upravená pri konkrétnej cookie. Ak kliknete na tlačidlo Nastavenie na prvej vrstve cookie lišty, dostanete do druhej časti kde ak kliknete na konkrétny druh cookies napr. nevyhnutné máte popis jednotlivej cookies a lehotu.

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky; spoločnosti poskytujúce analytické nástroje

MARKETINGOVÉ COOKIES

 

Účelom spracúvania je poskytovanie a zobrazovanie reklamy na základe záujmov návštevníkov webovej stránky. Účelom spracúvania je vytvorenie profilu pre personalizovanú reklamu a/alebo obsah. Ďalej potom výber, zobrazenie a meranie výkonu personalizovanej reklamy a/alebo obsahu.  

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

 

Návštevníci webových stránok/užívatelia

Lehota je upravená pri konkrétnej cookie. Ak kliknete na tlačidlo Nastavenie na prvej vrstve cookie lišty, dostanete do druhej časti kde ak kliknete na konkrétny druh cookies napr. nevyhnutné máte popis jednotlivej cookies a lehotu.

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky; spoločnosti poskytujúce marketingové nástroje 

Uplatnenie práv dotknutej osoby

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z.

fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby

5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona

Používame napríklad nasledovné nevyhnutné cookies:

NÁZOV SÚBORU COOKIES

ID DOMÉNY

DOBA UCHOVÁVANIA (uvádza sa od navštívenia stránky)

ÚČEL POUŽÍVANIA

session_cookie

 

session (po dobu návštevy na stránke)

spojenie používateľa

user_seen_job

 

10 minut

zobrazenie pop-up okna

about_cookie_usage

 

session

administrácia používania cookies

consentUUID

 

365 dní

cookie súhlas

oauth_session_cookie

 

7 dní

prihlásenie používateľa

Používame napríklad nasledovné analytické cookies:

NÁZOV SÚBORU COOKIES

ID DOMÉNY

DOBA UCHOVÁVANIA (uvádza sa od navštívenia stránky)

ÚČEL POUŽÍVANIA

_gid

 

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

365 dní 

analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Google

_ga

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

6 týždňov

analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Google

DV

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

60 dní

analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Google

_fbp

https://www.facebook.com/business/ads

2 mesiace

analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Facebook

 

 

 

Používame napríklad nasledovné marketingové cookies:

NÁZOV SÚBORU COOKIES

ID DOMÉNY

DOBA UCHOVÁVANIA (uvádza sa od navštívenia stránky)

ÚČEL POUŽÍVANIA

__gfp_64b

https://ads.google.com/intl/sk_sk/home/

365 dní

marketing a retargeting od spoločnosti Google

CONSENT

https://ads.google.com/intl/sk_sk/home/

365 dní

marketing a retargeting od spoločnosti Google

1P_JAR, NID

https://ads.google.com/intl/sk_sk/home/

365 dní

marketing a retargeting od spoločnosti Google

ANID 

https://ads.google.com/intl/sk_sk/home/

365 dní

marketing a retargeting od spoločnosti Google

Fr

https://www.facebook.com/business/ads

3 mesiace

marketing a retargeting od spoločnosti Facebook

_fbp

https://www.facebook.com/business/ads

2 mesiace

analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Facebook

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje? 

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí z našich sub-dodávateľov alebo vyššie uvedených príjemcov osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je vo všeobecnosti považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany avšak každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR. Nakoľko na základe rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020 bol zneplatnený prenos údajov na základe tzv. EU-US Privacy Shield vo väčšine prípadoch, naši subdodávatelia používajú ako osobitnú právnu záruku na prenos údajov štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou. V osobitých prípadoch, keď ku prenosom údajov dochádza len výnimočne, vykonávame medzinárodné prenosy na základe výnimky pre osobité situácie v zmysle čl. 49 GDPR pri dodržaní všetkých zákonných podmienok. V podmienkach BEPON Retail SK dochádza konkrétne k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov v rámci využívania služieb rôznych príjemcov osobných údajov najmä z kategórie: i) prevádzkovateľov sociálnych sietí (Facebook, Instagram, Google (Yotube), Linkedln atď.), ii) OTT služby Facebook), iii) bezpečnostné služby (Cloudflare), iv) webová analytika a implementácia SDK do webstránok BEPON Retail SK (Add this, Facebook, Google), v) poskytovateľov štatistických analýz (Google), vi) iní. Vo väčšine z uvedených prípadov dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou, v ostatných prípadoch dochádza k cezhraničnému prenosu za základe výnimky pre osobité situácie v zmysle čl. 49 GDPR. Vo všeobecnosti v prípade potreby vykonania cezhraničného prenosu osobných údajov do USA vždy použijeme štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou (EÚ) alebo vyžadujeme splnenie iných primeraných záruk. 

V nižšie uvedenej tabuľke môžete nájsť odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na uplatnenie Vašich práv v zmysle GDPR :

Dodávateľ

Podmienky ochrany súkromia

Primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR

Google / Youtube 

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause

Facebook 

https://www.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

Instagram 

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content 

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

Linkedln

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/l/dpa

https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs

WhatsApp 

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy-our-globaloperations 

https://www.facebook.com/help/566994660333381

Facebook

Na našej webovej stránke sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland  („Facebook“).  Ide konkrétne o Facebook Pixel. Facebook Pixel je kód, ktorý sme umiestnili na našu webstránku. V prípade ak nám udelíte súhlas, tak pomocou súborov cookie, ktoré sa vložia automaticky do Vášho prehliadača, dokážeme sledovať Vaše správanie na našom webe. Facebook Pixel nám potom ponúka informácie o konverziách z našich reklám na Facebooku, ponúka možnosť remarketingu tých z vás, ktorí nám dali súhlas a ktorí  už navštívili našu webovú stránku.  

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to spôsobom, že na webovej stránke bude na dolnej lište kolónka Nastavenie cookies, klikom na ňu ju opätovne vyvoláte a budete vedieť upravovať svoje nastavenia cookies t.z. aj odvolávať súhlas so spracúvaním osobných údajov.  Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php. Pri správe našich používateľských profilov zriadených na sociálnej sieti Facebook tiež môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov na štatistické účely. Pri návšteve našich profilov zriadených na Facebooku zaznamenáva Facebook okrem iného Vašu internetovú IP-adresu, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa nachádzajú na Vašom počítači vo forme „cookies“. Tieto informácie slúžia na to, aby nám ako prevádzkovateľom stránok Facebooku poskytli štatistické informácie o používaní facebookovej stránky. Bližšie informácie o týchto štatistických informáciách („insights“) nájdete na: https://www.facebook.com/help/pages/insights. Pri tomto spracúvaní vystupuje BEPON Retail SK s Facebookom ako spoloční prevádzkovatelia, pričom základné prvky dohody spoločných prevádzkovateľov pre tento prípad sú dostupné tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum Informujeme Vás tiež o tom, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook Ireland Limited so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ – správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a „measurment and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania Vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami. V takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. V prípade, ak Vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža môžete voči nemu namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/). Tieto online dostupné nástroje Vám umožnia vo Vašom prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Iné sociálne siete 

BEPON Retail SK pri zvyšovaní povedomia o svojej činnosti využíva aj ďalšie profily zriadené na sociálnych sieťach, a to:

Facebook (https://www.facebook.com/BEPONsk, https://www.facebook.com/stylovky.original/), 

Instagram (https://www.instagram.com/bepon.sk/, https://www.instagram.com/stylovky_original/), 

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bepon/),

Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCieWhcQ361eGULidYyzEoWA). 

Iné profily zriadené na sociálnych sieťach nespravujeme, a to aj keď by boli označené alebo inak spájané s BEPON Retail SK.

Social Plugins

Social Plugins odkazujúce na sociálne siete Facebook, Instagram, Youtube, Linkedln predstavujú interné riešenie spoločnosti, a nejedná sa o HTML a XHTML elementy iFrame. Integrované Social Plugins sú čistými internetovými odkazmi na stránky tretích strán, a neposkytujú údaje o zákazníkoch prevádzkovateľom sociálnych sietí.

Osobitne k profilovaniu

Osobitne k službám tretích strán, ktoré používame na analytické účely

Služba Google Analytics od spoločnosti Google

Webové stránky prevádzkovateľa využívajú na analytické a štatistický účely službu Google Analytics, t. j. webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google. Služba Google Analytics používa súbory cookies na to, aby nám pomohla analyzovať spôsob využívania našej webovej stránky.

Informácie vytvorené súborom cookies o používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené a uložené spoločnosťou Google. Spoločnosť Google používa tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google.

Službu Google Analytics zabezpečuje spoločnosť: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

Podmienky poskytovania služby Google Analytics sú dostupné tu: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics je dostupný tu:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google je dostupná tu:  https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť Google môže spracúvať OÚ aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia.

Platforma Google Ad manager a iné nástroje od spoločnosti Google

Webové stránky BEPON Retail SK využívajú pre účely marketingových súborov cookies okrem iného aj službu Ad manager ako nástroj pre správu reklamy poskytovanú spoločnosťou Google. Aby ste dostali reklamy a marketingový obsah prispôsobený vašim preferenciám, webové stránky BEPON Retail SK využívajú aj technológiu DoubleClick for Publishers (DFP) poskytovanú spoločnosťou Google.

Preferencie týkajúce sa marketingu alebo zacielených súborov cookies môžete ako používateľ kedykoľvek spravovať prostredníctvom nastavení vášho prehliadača. Službu Google Ad manager zabezpečuje spoločnosť: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001. 

Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics je dostupný tu:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google je dostupná tu:  https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť Google môže spracúvať OÚ aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia. 

Spoločnosť BEPON Retail SK nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov. BEPON Retail SK osobne neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). BEPON Retail SK  nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. 

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností BEPON Retail SK, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva: 

1) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti BEPON Retail SK potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané (prístup k osobným údajom), za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov; 

2) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti BEPON Retail SK opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov; 

3) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti BEPON Retail SK vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak: 

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, 

b) v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;

c) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;

d) osobné údaje sú spracúvané nezákonne; 

e) na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané,;

4) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti BEPON Retail SK obmedzenie spracúvania osobných údajov ak: 

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti BEPON Retail SK overiť správnosť osobných údajov; 

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 

c) spoločnosť BEPON Retail SK už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; 

5) v prípade, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať;

6) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

V prípade, ak dochádza k spracúvaniu OÚ na právnom základe, ktorým je súhlas, tak máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Súhlas so spracúvaním OÚ môžete kedykoľvek odvolať a to:

-ak chcete odstrániť súbory cookies uložené vo vašich zariadeniach a nakonfigurovať váš webový prehliadač na odmietanie súborov cookies, môžete to urobiť pomocou nastavení predvolieb vášho webového prehliadača. Obvykle nájdete navigačné nastavenia týkajúce sa súborov cookies v ponukách „Možnosti“, „Nástroje“ alebo „Predvoľby“ vo webovom prehliadači, ktorý používate na prístup k našej webovej stránke. V závislosti od existujúcich webových prehliadačov je možné vypnúť súbory cookies pomocou rôznych prostriedkov. Ak chcete získať viac informácií, navštívte príslušnú webovú stránku prehliadača.

-na našej webovej stránke v dolnej časti  - NASTAVENIE SÚKROMIA, na ktoré keď kliknete viete si cookies lištu kedykoľvek vyvolať a udeliť/odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby zodpovednaosoba@bepon.sk, alebo osobne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť Ochrana osobných údajov „Cookies“.

  

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť BEPON Retail SK má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať. 

  

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť BEPON Retail SK. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ . 

Aktualizované dňa 01.02.2022

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní