Registrácia

Máte už našu zákaznícku kartičku a ešte ju nemáte zaregistrovanú?

Prihlásiť sa do BEPON Klubu môžete viacerými spôsobmi:

 

NAPÍŠTE NÁM

Zašlite nám Vaše registračné údaje na adresu beponklub@bepon.sk a my Vás zaregistrujeme.

K registrácii budeme potrebovať:

číslo karty

meno a priezvisko

korešpondenčnú adresu

email a telefon

datum narodenia

+ nezabudnite do emailu priložiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý nájdete nižšie 


NAVŠTÍVTE NAŠE PREDAJNE

Na každej predajni Bepon Vás radi zaregistrujeme. 

 

Dobrovoľne súhlasím s tým, aby spoločnosť BEPON Retail SK s.r.o., so sídlom Tichá 45, 811 02 Bratislava, IČO: 45 259 593 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd.: Sro, vl. Č.: 61112/B súhlas na spracovanie  osobných údajov v rozsahu rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, e mail, telefónny kontakt na účely registrácie do vernostného programu. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľovi – Personal leasing services, s.r.o., IČO: 46 093 621, so sídlom Holíčska 25, 851 01 Bratislava, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel:Sro, vložka č.: 72023/B a sprostredkovateľovi - VD Personal s.r.o., IČO: 48 304 964, so sídlom  Havlíčková 11 A, 811 04 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel :Sro, vložka č. 107798/B. Tento súhlas poskytujem na dobu 3 rokov, pričom mám právo žiadať o opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov ak účel spracúvania skončil, blokovane osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Členstvo vo vernostnom programe spoločnosti BEPON Retail SK s. r.o .zanikne ak člen nebude tri roky aktívne využívať členskú kartu.