Registrácia

Osobné údaje

Adresa

Kontakt

Prihlasovacie údaje

Dobrovoľne súhlasím s tým, aby spoločnosť BEPON Retail SK s.r.o., so sídlom Tichá 45, 811 02 Bratislava, IČO: 45 259 593 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd.: Sro, vl. Č.: 61112/B s spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email za účelom oslovovania ma o nových produktoch. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľovi – Personal leasing services, s.r.o., IČO: 46 093 621, so sídlom Holíčska 25, 851 01 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:Sro, vložka č.: 72023/B a personálnej spoločnosti VD Personal s.r.o., IČO: 48 304 964, so sídlom: Havlíčková 11 A, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 107798/B . Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 3 rokov. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.